[Servicii] Procesul de definire a competențelor [Ro]

Cine?

Fiecare firmă funcționează formal sau informal în baza unui set de competențe. A le defini formal înseamnă în primul rând o aliniere cu cultura organizațională și mai apoi eficientizarea altor procese de resurse umane din organizație.

De ce?

  • Angajarea celor mai potriviți oameni
  • Evaluare echitabilă pentru fiecare angajat
  • Recompensarea si bonusarea corectă a angajaților

În plus

  • Facilitează procesul de promovare în organizație
  • Ajută la identificarea potențialului de management
  • Simplifică procesul de luare a deciziilor în organizație

 

Competența – un set de comportamente care ne permit sa reacționăm pozitiv la cerințele organizației.