MANAGEMENT sau LEADERSHIP [Ro]

Management sau leadership? Manager sau leader? În general, oamenii știu că există o diferență între management și leardership, respectiv între manager și leader, dar când sunt puși în situația de a defini conceptele și de a sublinia diferența între cele două intervine o oarecare dificultate și confuzie.

Management-ul este o carieră, iar leadership-ul este o vocație. Pentru a deveni manager trebuie să îți construiești un plan de carieră și să traversezi o serie de etape impuse de modalitățile de promovare la nivelul companiei în care activezi. Leader-ul este persoana care își cunoaște și își promovează propriile convingeri, idei, concepții despre lume și viață. El oferă oamenilor suport și susținere în activități, astfel reușind să fie un bun coechipier, conducător, construind o relație de muncă bazată pe încredere, responsabilitate și libertate de exprimare. De asemenea, oamenii îl urmează pentru că vor, pentru că se regăsesc în el și nu pentru că trebuie, așa cum se întâmplă în cazul unui manager.

Deși pare că leader-ul este mai permisiv decât manager-ul – în relația leader-subordonați trebuie să existe un respect reciproc, responsabilitate în efectuarea sarcinilor și susținere spre evoluția echipei sau a companiei. Cheia succesului pentru ambele roluri este comunciarea eficientă care include ascultarea activă, respectarea opiniilor, transmiterea unor critici într-un mod constructiv-formativ, șanse egale, susținere în sarcini.

Ideal ar fi ca cele două roluri să se suprapună, existând garanția succesului profesional și organizațional. Astfel, un bun manager-leader ar trebui să pună accent pe relații și seriozitate, să înlăture pesimismul sau să îl controleze și să construiască perspective optimiste, să folosească umorul și energia pentru a reinventa strategiile de colaborare cu membrii echipei, astfel încât să se înlăture monotonia dată de rutina sarcinilor zilnice. Un leader eficient nu promovează favoruri, preferințe, pedepse sau sancțiuni, ci se dedică echipei sale pentru a se învăța împreună din greșeli și totodată pentru a se înlătura verigile slabe care stau în fața succesului. Aceste verigi pot fi de ordin material, comportamental ori ca idei și perspective care nu sunt compatibile cu idealul echipei și cu obiectivele acesteia.

Datorită schimbărilor sociale care au avut loc de-a lungul evoluției societății, leadership-ul este văzut ca o abilitate, o deprindere ori un talent propriu unei persoane care are capacitate de a-i direcționa pe alții și de a aduce un plus de valoare echipei prin modul de raportare la resursele umane și la produsele care trebuie realizate. Leader-ul se ghidează după convingeri proprii, construiește o viziune, o promovează, stabilește țeluri și misiuni, utilizează strategii de motivare a oamenilor, oferă feedback, acceptă critici și transmite critici constructive, evaluează performanța. Leader-ul construiește o echipă.